Metodo

International Studies in Phenomenology and Philosophy

Book

239156

O povaze jevů

Úvod do současné francouzské fenomenologie

Karel Novotný(Charles University)

Publication details

Publisher: Mervart

Place: Červený Kostelec

Year: 2010

Pages: 420

Full citation:

Novotný Karel (2010). O povaze jevů: Úvod do současné francouzské fenomenologie, Mervart, Červený Kostelec.