Metodo

International Studies in Phenomenology and Philosophy

Series | Book

132465

Abstract

W książce omówione zostały następujące zagadnienia: doświadczenie i roszczenie obcego, świat życia pomiędzy codziennością, a niecodziennością, wzajemne przenikania się świata swojskiego i świata obcego, Europa wobec obcego, nacjonalizm jako surogat, całość, normalność i obcość - krytyka nauki i społeczeństwa według Husserla i Marksa oraz obce miejsca.

Publication details

Publisher: Oficyna Naukowa

Place: Warszawa

Year: 2002

Pages: 262

Series: Terminus-Akademia

Series volume: 29

ISBN (hardback): 838816452X

Full citation:

Waldenfels Bernhard (2002). Topografia obcego, transl. J. Sidorek, Oficyna Naukowa, Warszawa.