Metodo

International Studies in Phenomenology and Philosophy

Series | Book

132493

Podstawowe motywy fenomenologii obcego

Bernhard Waldenfels(Ruhr-Universität Bochum)

Translated by Janusz Sidorek

Abstract

Bernhard Waldenfels jest w Polsce autorem znanym, a fenomenologiczne podejście cieszy się w środowisku filozoficznym popularnością. Oryginalna i systematyczna ekspozycja problematyki obcości przez Waldenfelsa zyskała już w polskim środowisku filozoficzno-kulturoznawczym znaczne uznanie. Jednak prezentowana przez Waldenfelsa problematyka obcości jest już u nas znana zaczątkowo. W 1992 roku nakładem Oficyny Naukowej ukazała się książka (w przekładzie Janusza Sidorka) Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego. Wykorzystuje się ją u nas w akademickich dyskusjach i w dydaktyce w dziedzinach filozofii, kulturoznawstwa, antropologii, a także w rozmaitych dyskursach transdyscyplinarnych. Problematyka, jaką podejmuje Waldenfels, interesuje nadto – oprócz żywo ją dyskutującego środowiska fenomenologów - także reprezentantów innych dyscyplin humanistycznych, o czym zaświadcza szeroka recepcja tej pierwszej (i jak dotąd - jedynej) dostępnej po polsku książki tego autora.

Publication details

Publisher: Oficyna Naukowa

Place: Warszawa

Year: 2009

Pages: 160

Series: Terminus-Akademia

Series volume: 51

ISBN (hardback): 9788374590280

Full citation:

Waldenfels Bernhard (2009). Podstawowe motywy fenomenologii obcego, transl. J. Sidorek, Oficyna Naukowa, Warszawa.