Metodo

International Studies in Phenomenology and Philosophy

Book

195905

Abstract

Kniha zakladatele moderní fenomenologie vznikla z přednášek, které uskutečnil na Sorbonně a Štrasburku v roce 1929. Karteziánské meditace navazují organicky na Husserlův hlavní vzor Reného Descarta a jeho Meditace o prvotní filozofii. Sám autor je považuje za vcelku povedený souhrn své vlastní filozofie. Vedle dalších jeho pokusů o systematické vyložení fenomenologického systému je tento pokus snad nejhutnější a nejpregnantnější.

Details | Table of Contents

Publication details

Publisher: Svoboda

Place: Praha

Year: 1968

Pages: 210

ISBN (hardback): 80-205-0311-0

Full citation:

Husserl Edmund (1968). Karteziánské meditace, 2nd edn., transl. M. Bayerová, Svoboda, Praha.