Metodo

International Studies in Phenomenology and Philosophy

Series | Book

195902

Filosofie přítomnosti

německá filosofie 20. století

Ludwig Landgrebe

Translated by Eva Stuchlíková

Abstract

Autor knihy, svého času žák a asistent E. Husserla, působí nyní jako profesor filosofie v Kolíně nad Rýnem. Při svém pokusu o orientaci v současném myšlenkovém dění se vyrovnává s nejplodnějšími proudy německé filosofie, dílemHusserla, Heideggera, Schelera i jejich pokračovatelů. Zaměřuje se zvláště na tematiku, která dynamisuje dnešní filosofické myšlení. Kniha není sumou pouček, ale především otevřeným hledáním základních problémů, velmipodnětnýchpro kriticky myslícího čtenáře, jemuž je určena.

Details | Table of Contents

Publication details

Publisher: Academia

Place: Praha

Year: 1968

Pages: 161

Series: Filosofická knihovna

Full citation:

Landgrebe Ludwig (1968). Filosofie přítomnosti: německá filosofie 20. století, transl. E. Stuchlíková, Academia, Praha.