Metodo

International Studies in Phenomenology and Philosophy

Book

195872

Přednášky k fenomenologii vnitřního časového vědomí

Edmund Husserl(Humboldt University of Berlin)

Translated by Vladimír Špalek, Walter Hansel

Abstract

Zakladatel fenomenologie Edmund Husserl odhaluje svoji fenomenologickou metodu při zkoumání problému časového vědomí. Analyzuje základní intelektní akty, jako je vněm, fantazie, obraznost, vzpomínka či časový názor, zejména však věnuje pozornost vztahu lidského vědomí jakožto vědomí časového.

Publication details

Publisher: Ježek

Place: Rychnov nad Kněžnou

Year: 1996

Pages: 147

ISBN (hardback): 80-901625-9-2

Full citation:

Husserl Edmund (1996). Přednášky k fenomenologii vnitřního časového vědomí, transl. V. Špalek & W. Hansel, Ježek, Rychnov nad Kněžnou.