Metodo

International Studies in Phenomenology and Philosophy

Series | Book

132494

Abstract

Yabancı fenomenolojisi ne olabilir acaba? Düzen, pathos, cevap, vücut, dikkat ve kültürlerarasılık gibi konular, Yabancı fenomenolojisinin ana motiflerini oluşturur. Düzendışı olarak Yabancı, düzenlerin sınırlarında arızalar, rahatsızlıklar, farklılıklar ve fazlalıklar olarak ortaya çıkar. Böylece dikeninden mahrum etmeksizin Yabancıa nasıl girişeceğimiz sorusu sorulur. Bu sorudan, klasik fenomenolojinin yönelimlerinin, hermeneutik, pragmatizm, iletişimsel rasyonalite ile sistem teorisinin düzen ve kurallarının ötesinde maruz-kalmalardan ve iddialardan hareket eden bir tür responsif fenomenoloji ortaya çıkar.

Publication details

Publisher: Avesta

Place: Istanbul

Year: 2010

Pages: 136

Series: Metabole

Series volume: 12

ISBN (hardback): 9786055585228

Full citation:

Waldenfels Bernhard (2010). Yabanci Fenomenojisi, transl. M. Keskin, Avesta, Istanbul.