Metodo

International Studies in Phenomenology and Philosophy

Series | Book

132460

Abstract

Denemeci şıklığıyla Bernhard Waldenfels, başlangıçlarından itibaren 20. yüzyıla sadece eşlik etmeyen, aynı zamanda günümüz felsefesinin dünya çapında en güçlü paradigmalarından olan bir düşünmeye girişi bu çalışmasıyla sunar. Bu girişte, Husserl, Scheler, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, Levinas, Ricoeur, Schütz, Gurwitsch, Ingarden, Patocka ve Paci gibi Fenomenoloji hareketinin büyük düşünürlerini tanıtırken Fenomenolojinin sıfır noktasından marjlarına ve responsif başlangıçlarına uzanan global tarihini gözler önüne serer. Bununla birlikte -insan ve sosyal bilimlerden mantık ve matematik dahil dil, sanat ve din bilimlerine kadar uzanan- bilimlerle canlı alışverişe yol veren fenomenolojik çalışmanın bizzat kendisini sistematik açıdan ortaya koyar. Fenomenolojinin zikzak hareketlerini, provizyon, vizyon ve revizyonlarını göstermenin yanısıra marksizm, analitik felsefe, hermeneutik ve yapısalcılık gibi çağdaş düşün akımlarıyla ihtilaf, bu çalışmanın önemli hatlarını oluşturur.

Publication details

Publisher: Avesta

Place: Istanbul

Year: 2010

Pages: 193

Series: Metabole

Series volume: 1

ISBN (hardback): 9786055585204

Full citation:

Waldenfels Bernhard (2010). Fenomenolojiye Giriş, transl. M. Keskin, Avesta, Istanbul.