Metodo

International Studies in Phenomenology and Philosophy

Book

132455

Znepokojivá zkušenost cizího

Bernhard Waldenfels(Ruhr-Universität Bochum)

Translated by Jakub Čapek

Abstract

Bochumský filosof vycházející z fenomenologie E. Husserla a M. Merleau-Pontyho zkoumá vztah vlastního a cizího. Problematiku tohoto vztahu sleduje mimo jiné na fenoménech jako dialog, taktické jednání, násilí a utrpení, technika, práce, nouze a přebytek, všední den, moderní malířství a řád velkoměsta.

Publication details

Publisher: Oikoymené

Place: Praha

Year: 1998

Pages: 288

ISBN (hardback): 9788086005496

Full citation:

Waldenfels Bernhard (1998). Znepokojivá zkušenost cizího, transl. J. Čapek, Oikoymené, Praha.