Metodo

International Studies in Phenomenology and Philosophy

Journal | Volume | Article

120663

Smuteční řeč na pamět Edmunda Husserla

Předneseno při pohřbu 29. dubna 1938

Eugen Fink

Translated by Jan Patočka

pp. 1-2

Publication details

Published in:

(1938). Česká mysl 34 (1-2).

Pages: 1-2

Full citation:

Fink Eugen (1938). Smuteční řeč na pamět Edmunda Husserla: Předneseno při pohřbu 29. dubna 1938. Česká mysl 34 (1-2), pp. 1-2.