Metodo

International Studies in Phenomenology and Philosophy

Series | Book

103086

Fenomenologie vnímání

Maurice Merleau-Ponty

Translated by Jakub Čapek

Publication details

Publisher: Oikoymené

Place: Praha

Year: 2013

Pages: 559

Series: Knihovna novověké tradice a současnosti

ISBN (hardback): 9788072984855

Full citation:

Merleau-Ponty Maurice (2013). Fenomenologie vnímání, transl. J. Čapek, Oikoymené, Praha.