Metodo

International Studies in Phenomenology and Philosophy

Journal | Volume | Article

100300

Betekenis als taalkundig en als wijsgerig fenomeen

Hendrik Pos

pp. 248-253

Publication details

Published in:

(1954). Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 46 (1).

Pages: 248-253

ISBN (paperback):

ISBN (digital):

Full citation:

Pos Hendrik (1954). Betekenis als taalkundig en als wijsgerig fenomeen. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 46 (1), pp. 248-253.