Metodo

International Studies in Phenomenology and Philosophy

Book | Chapter

100298

Over de verhouding van geschiedenis en geschiedwetenschap

Hendrik Pos

Publication details

Published in:

Noordenbos O., Becker B. (1953). Weerklank op het werk van Jan Romein, Wereldbibliothek, Amsterdam.

ISBN (paperback):

ISBN (digital):

Full citation:

Pos Hendrik (1953). Over de verhouding van geschiedenis en geschiedwetenschap, in O. Noordenbos & B. Becker (eds.), Weerklank op het werk van Jan Romein, Amsterdam, Wereldbibliothek.