Metodo

International Studies in Phenomenology and Philosophy

Book | Chapter

100289

Het mystieke element in de Nederlandse philosophie

Een beschouwing over Bolland en Der Mouw

Hendrik Pos

pp. 225-251

Publication details

Published in:

Kuypers Karel (1950). Aspecten van de tijd: Een bundel wijsgerige studies, Van Gorcum, Assen.

Pages: 225-251

ISBN (paperback):

ISBN (digital):

Full citation:

Pos Hendrik (1950). Het mystieke element in de Nederlandse philosophie: Een beschouwing over Bolland en Der Mouw, in K. Kuypers (ed.), Aspecten van de tijd, Assen, Van Gorcum, pp. 225-251.