Metodo

International Studies in Phenomenology and Philosophy

Book | Chapter

100277

De eenwording der mensheid

Hendrik Pos

pp. 70-75

Publication details

Published in:

Brugmans Izaak Johannes (1949). Wetenschap, oorlog en vrede II, Senaatscommissie voor het Studium Generale, Amsterdam.

Pages: 70-75

ISBN (paperback):

ISBN (digital):

Full citation:

Pos Hendrik (1949). De eenwording der mensheid, in I. J. Brugmans (ed.), Wetenschap, oorlog en vrede II, Amsterdam, Senaatscommissie voor het Studium Generale, pp. 70-75.