Metodo

International Studies in Phenomenology and Philosophy

Book | Chapter

100245

De mensch als object van wetenschap

Hendrik Pos

pp. 1-15

Publication details

Published in:

Pos Hendrik (1939). Wijsbegeerte, wetenschap, menschbeschouwing, Noord-Hollandsche Uitgevers, Amsterdam.

Pages: 1-15

ISBN (paperback):

ISBN (digital):

Full citation:

Pos Hendrik (1939). De mensch als object van wetenschap, in H. Pos (ed.), Wijsbegeerte, wetenschap, menschbeschouwing, Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers, pp. 1-15.