Metodo

International Studies in Phenomenology and Philosophy

Book | Chapter

100240

Zin en samenhang der sociale wetenschappen

Hendrik Pos

pp. I-XIV

Publication details

Published in:

De Groot Albert (1938). Scientia: Handboek voor wetenschap, kunst en godsdienst, de Haan, Utrecht.

ISBN (paperback):

ISBN (digital):

Full citation:

Pos Hendrik (1938). Zin en samenhang der sociale wetenschappen, in A. De Groot (ed.), Scientia, Utrecht, de Haan, pp. I-XIV.