Metodo

International Studies in Phenomenology and Philosophy

Book | Chapter

100235

Kennisleer

Hendrik Pos

pp. 41-57

Publication details

Published in:

De Groot Albert (1938). Scientia: Handboek voor wetenschap, kunst en godsdienst, de Haan, Utrecht.

Pages: 41-57

ISBN (paperback):

ISBN (digital):

Full citation:

Pos Hendrik (1938). Kennisleer, in A. De Groot (ed.), Scientia, Utrecht, de Haan, pp. 41-57.