Metodo

International Studies in Phenomenology and Philosophy

Journal | Volume | Article

100189

Rationeel en irrationeel

bijdrage tot begripsbepaling

Hendrik Pos

pp. 1-11

Publication details

Published in:

(1934). Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 27.

Pages: 1-11

ISBN (paperback):

ISBN (digital):

Full citation:

Pos Hendrik (1934). Rationeel en irrationeel: bijdrage tot begripsbepaling. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 27, pp. 1-11.