Metodo

International Studies in Phenomenology and Philosophy

Journal | Authors

104617

Gerd Christensen

The didactics of group work

2017

Gerd Christensen

in: Dealing with conceptualisations of learning, Dordrecht : Springer

Open Access Link

Subjektivitet og naturalisering

2003

Dan Zahavi(Center for Subjectivity Research, Københavns Universitet)Gerd Christensen

in: Subjektivitet og Videnskab, Frederiksberg : Roskilde Universitetforlag