Metodo

International Studies in Phenomenology and Philosophy

Journal | Authors

100810

Jacek Migasinski

Fenomenologia percepcji

2001

Maurice Merleau-Ponty

Warszawa, Fundacja Aletheia

Fenomenologia percepcji

1988

Maurice Merleau-Ponty

Warszawa, Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii