Hendrik Pos


, 1922, Zur Logik der Sprachwissenschaft, Carl Winter, Heidelberg.

, 1923, Kritische Studien über philologische Methode, Carl Winter, Heidelberg.

, 1924, Algemene taalwetenschap en subjectiviteit, Vrije Universiteit, Amsterdam.

, 1925a, 'Het methodisch verschil tussen Natorp en Husserl inzake subjectiviteit', Tijdschrift voor Wijsbegeerte 19, 313-330.

, 1925b, 'Vom vortheoretischen Sprachbewusstsein', Philosophischer Anzeiger 1 (1), 43-56.

, 1926, Inleiding tot de taalwetenschap, Erven Bohn, Haarlem.

, 1927, De overbelasting der Woordsoorten in de Moderne Talen, Swets & Zeitlinger, Amsterdam.

, 1928, Impliciete functies in de taal, Hummelen, Assen.

, 1929, Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde, Swets & Zeitlinger, Amsterdam.

with Ammann, H. , 1929, 'Zur Problematik der Sprachphilosophie', Philosophischer Anzeiger 3 (2), 148-165.

, 1930, De eenheid der syntaxis, de Standaard, Amsterdam.

, 1931, 'Het genetische kennen en de soort', Tijdschrift voor Wijsbegeerte 25, 266-293.

, 1932a, Het apriori in de geesteswetenschappen, Swets & Zeitlinger, Amsterdam.

, 1932b, 'L'unité de la syntaxe', Recherches philosophiques 1, 206-228.

, 1933a, 'Contribution à une théorie générale des synonymes', Recherches philosophiques 2, 190-201.

, 1933b, De taal als symbolische functie, Groningen.

, 1933c, 'Quelques perspectives philosophiques de la phonologie', Archives néerlandaises de phonétique expérimentale VIII-IX, 226-230.

, 1933d, 'Über den Aufbau der grammatischen Interpretation: Ein Beitrag zur Frage des Verstehens', Blätter für deutsche Philosophie 6, 295-314.

, 1934a, 'Bibliographie des ouvrages concernant la philosophie et la psychologie linguistiques parus de 1931 à 1933', Recherches philosophiques 3, 473-487.

, 1934b, 'Het affect en zijn uitdrukking in de taal', Nederlansch Tijdschrift voor Psychologie 21, 209-238.

, 1934c, 'Les particules, leurs fonctions logiques et affectives', Recherches philosophiques 3, 321-333.

, 1934d, 'Rationeel en irrationeel: bijdrage tot begripsbepaling', Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 27, 1-11.

, 1935a, De betekenis van de studie der oude talen voor de vorming van den geest, Swets & Zeitlinger, Amsterdam.

, 1935b, 'Le verbe et son rôle dans l’expression de la pensée', Recherches philosophiques 4, 337-347.

, 1935c, 'Philosophie en cultuur', Leven en Werken 20.

, 1936a, 'Bibliographie des ouvrages de philosophie linguistique parus de 1933 à 1935', Recherches philosophiques 5, 436-445.

, 1936b, La qualité et ses aspects quantitatifs, in E. Rádl & M. Vokoun-David (éds), Actes du Huitième Congrès International de Philosophie, Praha, Orbis Phaenomenologicus, pp. 1055-1064.

, 1936c, The philosophical significance of comparative semantics, in R. Klibansky (ed.), Philosophy & history, Oxford, Clarendon Press.

, 1937a, De zin der wetenschap, Van Gorcum, Assen.

, 1937b, 'Descartes en Husserl', Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 31, 23-38.

, 1937c, 'In memoriam Edmund Husserl', Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 31, 227-229.

, 1938a, De eenheid der wetenschap en de verscheidenheid der methoden, in A. De Groot (ed.), Scientia, Utrecht, de Haan, pp. 1-16.

, 1938b, 'Het hedendaagse Irrationalisme', Leven en Werken 2, 12-21.

, 1938c, 'Kant's vrijheidsbegrip', Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 32, 38-46.

, 1938d, Kennisleer, in A. De Groot (ed.), Scientia, Utrecht, de Haan, pp. 41-57.

, 1938e, La notion d'opposition en linguistique, in H. Piéron & I. Meyerson (éds), Onzième congrès international de psychologie, Paris, Alcan, pp. 246-247.

, 1938f, Les fondements de la sémantique, in , Actes du IVe Congrès International des Linguistes, Copenhague, Munksgaard, pp. 88-92.

, 1938g, Metafysica, in A. De Groot (ed.), Scientia, Utrecht, de Haan, pp. 17-39.

, 1938h, 'Phonologie en betekenisleer', Mededeelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 1 (13), 577-600.

, 1938i, Zin en samenhang der sociale wetenschappen, in A. De Groot (ed.), Scientia, Utrecht, de Haan, pp. I-XIV.

, 1939a, 'Cassirer's symbolische theorie der taal', Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 32, 307-313.

, 1939b, De Joodse geest en het denken, in H. Pos (ed.), Anti-semitisme en Jodendom, Arnhem, van Loghum Slaterus.

, 1939c, De mensch als object van wetenschap, in H. Pos (ed.), Wijsbegeerte, wetenschap, menschbeschouwing, Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers, pp. 1-15.

, 1939d, 'De rol der taal in de geestelijke wereld: naar aanleiding van R. Hönigswald, Philosophie und Sprache, Bazel 1937', Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 32, 239-244.

, 1939e, Het wijsgerig idealisme van Kant tot Hegel, in W. Banning & J. D. Bierens De Haan (eds.), Europeesche Geest, Arnhem, van Loghum Slaterus, pp. 359-425.

, 1939f, L'Unité des sciences et le problème des valeurs, in , Les conceptions modernes de la raison, Paris, Hermann, pp. 30-40.

, 1939g, Perspectives du structuralisme, in , Etudes phonologiques dédiées à la mémoire de M. le Prince N.S. Trubetzkoy, Praha, Jednota Československých Matematiků a Fysiků, pp. 71-78.

, 1939h, 'Phénoménologie et linguistique', Revue internationale de philosophie 1 (2), 354-365.

, 1939i, Van Comte tot Bergson, in W. Banning & J. D. Bierens De Haan (eds.), Europeesche Geest, Arnhem, van Loghum Slaterus, pp. 426-456.

, 1939j, Vrijheid, staat, mensheid, Van Gorcum, Assen.

(ed) , 1939a, Anti-semitisme en Jodendom: Een bundel studies over een actueel vraagstuuk, van Loghum Slaterus, Arnhem.

(ed) , 1939b, Wijsbegeerte, wetenschap, menschbeschouwing, Noord-Hollandsche Uitgevers, Amsterdam.

, 1940a, 'Antieke moraal als erfenis', Het Kouter 5, 161-168.

, 1940b, De filosofie van H. Bergson, in H. Pos (ed.), Bergson, Baarn, Hollandia Drukkerij, pp. 3-35.

, 1940c, 'De subjectieve objectiviteit der wetenschap', Leven en Werken 4 (10), 273-278.

, 1940d, Filosofie der wetenschappen, van Loghum Slaterus, Arnhem.

(ed) , 1940, Bergson, Hollandia Drukkerij, Baarn.

, 1941, De Kosmologie in Plato's Timaios, in W. B. Kristensen (ed.), Antieke en moderne kosmologie, Arnhem, van Loghum Slaterus, pp. 29-45.

, 1942, 'Het tweezijdig tijdsbegrip der Stoa', De Gids 106 (IV), 75-92.

, 1943a, 'Quelques remarques sur l'holisme dans la pensée grecque', Acta Biotheoretica 7 (3), 183-192.

, 1943b, 'Van cosmologie naar sofistiek', De Gids 107 (III), 2-17.

, 1946a, De crisis in het denken: Balans van rationeel en irrationeel, in H. Pos (ed.), Democratie, Amsterdam, De Bezige Bij, pp. 9-23.

, 1946b, 'Geschiedenis als geestelijke werkelijkheid', Nieuwe Stem 1 (5), 392-408.

, 1946c, 'Geschiedenisfilosofie op drift geraakt: Een beschouwing over Hegel, Spengler, e.a.', Nieuwe Stem 1, 9-33.

, 1946d, 'Henri Bergson in memoriam', Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 38, 71-76.

, 1946e, 'Oorsprongsproblemen', Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 39, 42-48.

(ed) , 1946, Democratie: Achtergronden en mogelijkheden, De Bezige Bij, Amsterdam.

, 1947a, 'Het kennisprobleem in de hedendaagse wijsbegeerte', Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 40, 17-26.

, 1947b, 'Humanisme op idealistische grondslag', Nieuwe Stem 2, 185-191.

, 1947c, 'Personalisme en humanisme', Het Keerpunt 8 (1), 472-483.

, 1947d, 'Taal en tijd', Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 40, 105-119.

, 1947e, 'Vorm en maat: Een beschouwing over het tegenwoordige leven', Nieuwe Stem 2, 265-281.

(ed) , 1947, Filosofie der wetenschappen, 3rd augmentedrd edn., van Loghum Slaterus, Arnhem.

, 1948a, 'Hoe is filosofie mogelijk?', Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 40 (5), 207-212.

, 1948b, 'Le symbolisme de la connaissance et l'idée de l'unité du savoir', Bulletin de l’Académie Internationale de Philosophie des Sciences 1059, 11-16.

, 1948c, 'The foundation of word-meanings', Lingua 1, 281-292.

, 1949a, De eenwording der mensheid, in I. J. Brugmans (ed.), Wetenschap, oorlog en vrede II, Amsterdam, Senaatscommissie voor het Studium Generale, pp. 70-75.

, 1949b, 'De Griekse sofistiek en onze tijd', Nieuwe Stem 4, 215-234.

, 1949c, De sociale verantwoordelijkheid van de intellectueel, in H. Pos (ed.), Wetenschap, oorlog en vrede I, Amsterdam, Senaatscommissie voor het Studium Generale, pp. 3-7.

, 1949d, 'L'existentialisme dans la perspective de l'histoire', Revue internationale de philosophie 3 (9), 290-305.

, 1949e, Recollections of Ernst Cassirer, in P. A. Schilpp (ed.), The philosophy of Ernst Cassirer, Evanston, pp. 61-72.

, 1949f, Remarks on the materialism of the eighteenth century, in R. W. Sellars (ed.), Philosophy for the future, New York, MacMillan, pp. 33-40.

(ed) , 1949, Wetenschap, oorlog en vrede I, Senaatscommissie voor het Studium Generale, Amsterdam.

, 1950a, 'De natuurlijke taal en haar rationalisering', Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 43, 17-24.

, 1950b, 'Drie fazen in de filosofie der waarden', Nieuwe Stem 5, 259-269.

, 1950c, Het mystieke element in de Nederlandse philosophie: Een beschouwing over Bolland en Der Mouw, in K. Kuypers (ed.), Aspecten van de tijd, Assen, Van Gorcum, pp. 225-251.

, 1950d, La complexité de la pensée de Descartes, in E. J. Dijksterhuis (éd), Descartes et le cartésianisme hollandais, Paris, Presses universitaires de France, pp. 1-20.

, 1950e, 'Quelques réflexions sur le problème de l'origine du langage', Acta Psychologica 7 (2-4), 352-364.

, 1951, 'De religie en de hedendaagse wereld', Wending 5 (12), 729-736.

, 1952a, 'Herderdlijke zielkunde', Nieuwe Stem 7, 392-404.

, 1952b, Quelques aspects de la transcendance, in , L'homme et l'histoire, Paris, Presses universitaires de France, pp. 189-191.

, 1952c, 'Rapport sur l'enquête sur la liberté', Revue internationale de philosophie 6 (19), 97-116.

, 1952d, Valeur et limites de la phénoménologie, in H. L. Van Breda (éd), Problèmes actuels de la phénoménologie, Paris, Desclée de Brouwer, pp. 31-52.

, 1953a, 'De ontmoeting der levende talen', Levende Talen .

, 1953b, Het goede, het schone en het verzet, Meulenhoff, Amsterdam.

, 1953c, Over de verhouding van geschiedenis en geschiedwetenschap, in O. Noordenbos & B. Becker (eds.), Weerklank op het werk van Jan Romein, Amsterdam, Wereldbibliothek.

, 1953d, Structuur en situatie der geesteswetenschappen, Noord-Hollandsche Uitgevers, Amsterdam.

, 1954a, 'Betekenis als taalkundig en als wijsgerig fenomeen', Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 46 (1), 248-253.

, 1954b, 'Drie hoofdrichtingen van filosoferen: Een beschouwing over de universitaire studie der filosofie', Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 46 (3), 147-162.

, 1954c, 'Sartre in protestante belichting', Nieuwe Stem 9, 200-217.

, 1954d, 'Terugtocht der Rede?: Een beschouwing over existentialisme en rationalisme naar aanleiding van G.Gusdorf, Mythe et Métaphysique', Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 46 (2), 68-78.

, 1954e, 'Theoria en praxis', Universiteit en Hogeschool 1, 319-329.

, 1955a, 'Augustinus en de wijsbegeerte', Nieuwe Stem 10, 35-42.

, 1955b, 'Het dal der na-oorlogse filosofie', Folia Civitatis 11.

, 1955c, 'Taal en denken', Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 47, 248-253.

, 1956, 'Le langage et le vécu', Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 48, 121-129.

, 1957, Keur uit de verspreide geschriften I: Taal, mens en cultuur, van Loghum Slaterus, Arnhem.

, 1958, Keur uit de verspreide geschriften II: Beginselen en gestalten, van Loghum Slaterus, Arnhem.

, 2010, 'Phenomenology and linguistics', Graduate Faculty Philosophy Journal 31 (1), 35-44.

, 2013a, Ecrits sur le langage, ed. Flack Patrick, sdvig press, Genève-Lausanne.